Missie

In 2013 heeft de gemeente Castricum een bestemmingsplan Buitengebied Castricum vastgesteld, w.o. de gebiedsontwikkeling Zanderij Castricum. De strekking van dit meerjarenplan is ontwikkeling van natuur en bescherming van de Zanderij bezien vanuit cultuur/historische en natuurlijk/landschappelijke waarden. Ondanks de vaststelling van dit meerjarenplan wilde het gemeentebestuur in 2014 aan de gemeenteraad voorstellen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar ontwikkeling
van een vakantiepark in het gebied Zanderij. Dat voorstel was reden om het platform Behoud Zanderij op te richten.

Uitzicht zanderij

Wij vonden het onbegrijpelijk dat de gemeente zijn eigen bestemmingsplan niet serieus nam en een haalbaarheidsonderzoek in wilde stellen om economische en toeristische activiteiten op de Zanderij toe te staan. Opmerkelijk is ook dat de gemeente het haalbaarheidsonderzoek primair richtte op de Zanderij. Het platform Behoud Zanderij wilde dat het vastgestelde bestemmingsplan wél serieus genomen werd en dat een haalbaarheidsonderzoek m.b.t. toeristische bestemming over andere, niet beschermde, locaties zou moeten gaan. Daarom hebben we een burger platform opgericht om duidelijk te maken dat we niet alleen een tegenstem laten horen, maar ook, indien nodig, onze invloed willen laten gelden in bezwaar en beroep.

Inmiddels zijn de plannen voor een vakantiepark van tafel. Wel is in 2017 een Kadernotitie Zanderij Noord aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze gaat uit van natuurontwikkeling in het gebied, maar sluit enige vorm van woningbouw niet uit ten behoeve van financiering van natuur. Voor het Platform bekent dat enerzijds participatie in het proces en anderzijds alertheid en tegenwicht met betrekking tot aantasting van het open gebied door bijvoorbeeld woningbouw (zie onder nieuwsberichten).

Middels deze website willen wij alle achtergrond informatie, relevante documentatie en nieuws beschikbaar maken. U kunt zich tevens aanmelden om nieuws updates te ontvangen of steun te betuigen.
U vindt ons ook op Facebook. Klik hier voor onze pagina.