Informatie Natuurontwikkeling Zanderij Noord, september 2020

Het college van B&W Castricum heeft het voornemen om op de Zanderij Noord natuur te ontwikkelen en dat in de Kader Nota Zanderij Noord vast te leggen. In september zal de informatie aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

De plannen vloeien voort uit een bestuurlijk overleg tussen de Gemeente, Provincie en PWN. Aanleiding is de aanleg van een windmolenpark in de Noordzee, waarvoor leidingen door het duingebied in het gebied Heemskerk/Wijk aan Zee worden gelegd en een transformatorstation moet worden gebouwd. Dit zal ten koste gaan van natuur, die elders moet worden gecompenseerd.

Onder andere Zanderij Noord is in beeld voor natuurontwikkeling als compensatie voor bovengenoemde ontwikkeling. Hiermee wordt de zorg voor onvoldoende financiering van de gewenste natuurontwikkeling, zoals benoemd in de notitie “Hoofdlijnen Kadernota Zanderij”, weggenomen.

In de rubriek downloads op de site Platform Behoud Zanderij kunt u de informatie over de plannen vinden. De bijlage ”Binnenduinrandnatuur” is bedoeld als eerste schets. Voor de definitieve inrichting is het voornemen een nader plan uit te werken. Uiteraard is goed overleg met de grondeigenaren van belang om de natuurontwikkeling te realiseren.

Het Platform Behoud Zanderij is blij met deze ontwikkeling. Natuurontwikkeling draagt immers zorg voor behoud van een open landschap op de Zanderij Noord. Dat was dan ook de doelstelling van de oprichting van het Platform toen er plannen ontstonden een vakantiepark op de Zanderij Noord te ontwikkelen.