Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer

“Duynparc kan linksom of rechtsom” zegt Klaas Odink van Wijnen in de lokale pers.
Naar aanleiding van berichten over grondaankoop op de Zanderij door een omwonende heeft projectontwikkelaar de heer Odink van Van Wijnen bv. via de lokale pers laten weten dat het vakantiepark er wat hem betreft gaat komen; “linksom of rechtsom”.
Als de citaten in de pers kloppen, dan denkt Odink het heft in handen te hebben.
Hij noemt het Chinese voorbeeld waarbij een snelweg pal om een huis is aangelegd en verbeeldt zich dat ook in Nederland dergelijke praktijken zich voordoen rondom “dissidenten”.
Odink´s verbeelding gaat al uit naar de Noordzijde van de Zanderij.
Het maakt hem kennelijk niet uit of er anderen tegen de plannen voor een vakantiepark op de Zanderij zijn.
Wat Odink vergeet is dat hij eerder heeft uitgesproken niet te willen polariseren.
Hij vergeet ook dat veel inwoners tegen de plannen zijn en daar goede redenen voor hebben; het is niet conform het bestemmingsplan dat juist dit kwetsbare gebied wil beschermen; het is in strijd met de ecologische hoofstructuur en conflicteert met Natura 2000.
Wat Odink vooral vergeet is dat de gemeenteraad heeft besloten het haalbaarheidsonderzoek te beperken tot het zuidelijk deel van de Zanderij.
Eventuele plannen buiten dit gebied maken geen onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek.
Wat vooral stoort is de arrogantie die Odink ten toon spreidt onder de noemer van het “kan linksom of rechtsom, het park zal er komen”.
Net als Odink zelf heeft gedaan, heeft ook een particuliere eigenaar het recht zijn “belangen te vestigen”.
Wethouder Schoonhoven laat de onderhandeling over grondtransacties aan de marktpartijen over.
De wethouder en de gemeenteraad zullen echter politieke afwegingen moeten maken.
Die gaan over de geloofwaardigheid van de politiek (een jaar na het opdrogen van de inkt wordt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan niet meer serieus genomen) en over afwegingen economisch belang versus natuurbescherming resp. behoud van open landschap.
Bij realisatie van een vakantiepark is behoud van natuur en het open landschap Zanderij voorgoed verloren (“korte termijn politiek?”).
Het is nu aan de gemeenteraad om hun rol op te pakken en de politieke keuzes niet langer over te laten aan een projectontwikkelaar die “links of rechtsom” zijn plannen wil doorzetten.
Als Platform Behoud Zanderij zullen we aandacht blijven vragen voor bescherming van het gebied Zanderij.
We zijn niet tegen een vakantiepark, maar wél tegen een vakantiepark op de locatie Zanderij.

Het Platform Behoud Zanderij