Ingezonden brief Paul Buitenhuis

Donderdag 18 september heeft de gemeenteraad van Castricum een besluit genomen over het haalbaarheidsonderzoek recreatiepark op Zanderij. Het Platform “Behoud
Zanderij” wil hierbij een oproep doen aan alle inwoners en raadsleden, zich te realiseren dat Castricum op het punt staat een historische vergissing te begaan.
Wie instemt met een haalbaarheidsonderzoek zoals nu voorgesteld, stemt in met de komst van een recreatiepark en een onherstelbaar verlies van een waardevol stuk
Castricum.

Landal was ten tijde van het indienen van het initiatief, al bijna 2 jaar bezig zich ter plaatse grondposities te verwerven en afspraken te maken met grondeigenaren.
Deze, tot een Amerikaanse multinational behorende onderneming, heeft zich reeds genesteld in het hart van de Zanderij. Naar wij hebben begrepen zijn er vergaande
afspraken gemaakt met de vertrekkende onderneming Kaptein Kaas, wiens grond immers bouwgrond is. Zo wordt letterlijk mensen zand in de ogen gestrooid en de politiek
in slaap gesust. Castricumse ondernemers worden blij gemaakt met een dode mus.Wij hebben gesproken met de ondernemersverenigingen van Texel en Terschelling, alwaar
enige Landalparken reeds zijn gerealiseerd.

Karin Lodder, voorzitter van de ondernemersvereniging van Terschelling, heeft aangegeven dat er géén aantoonbare verbetering van de economie is waargenomen
sinds Landal op het eiland zich heeft gevestigd. Argumenten als ‘goed voor werkvoorziening’ kloppen niet, eerst moeten 18 verloren plaatsen van Kaptein Kaas
opgevuld worden en geen enkel bouwbedrijf van Castricum zal participeren omdat van Wijnen de bouw en onderhoud allemaal grootschalig in eigen beheer heeft. De
onduidelijkheid over het economisch gewin en de aannemelijke berichten over het gemanipuleer met het verwerven van grond op de Zanderij, zouden zelfs de meeste
verstokte voorstanders aan het twijfelen moeten brengen. En daarmee wordt één van de meest unieke stukjes Castricum opgeofferd.

Als er al een onderzoek moet komen, laat dan de gemeente dat zelf doen, zonder enige bemoeienis van de belanghebbende Landal.

We hopen van harte dat de raadsleden het bovenstaande in overweging zullen nemen.

Namens het Platform Behoud Zanderij,

Paul Buitenhuis