Publicatie Castricummer

Website Platform Behoud Bestemming Zanderij
Het Platform Behoud Bestemming Zanderij heeft een website gelanceerd waar belangstellenden informatie kunnen vinden over de plannen van een Landal vakantiepark op De Zanderij.
Het Platform is tegen deze plannen.
„Het platform is niet principieel tegen een vakantiepark in Castricum, maar de Zanderij zou daarvoor niet in beeld moeten komen.
De Zanderij is immers beschermd natuurgebied waar bebouwing niet gewenst is.
Een haalbaarheidsonderzoek, waartoe inmiddels is besloten, richt zich exclusief op de locatie Zanderij.
Dat vertroebelt de discussie.
Beter zou het zijn als een onderzoek breed wordt opgezet en niet expliciet voortvloeit uit plannen van één projectontwikkelaar die de ogen slechts op één locatie richt.”
De website beoogt informatie te verstrekken over het verloop van het haalbaarheidsonderzoek, de politieke besluitvorming en de activiteiten van het Platform: www.behoudzanderij.nl.
Hier kan men zich ook aanmelden als sympathisant voor het behoud van de bestemming Zanderij.

De digitale versie van deze uitgave kunt u vinden op de website van de Castricummer.