Schriftelijke reactie Wethouder en Amendementen

Op de website Behoudzanderij.nl zijn nieuwe downloads geplaatst die betrekking hebben op de raadsvergadering van 18 januari as.

Het betreft een schriftelijk antwoord van de wethouder als reactie op de raadsvergadering op 21 december jl. over Zanderij Noord. Besluitvorming over de notitie Zanderij Noord vindt plaats op 18 januari as. Ingediende amendementen en moties zijn eveneens als downloads toegevoegd.

Uit de schriftelijke reactie van de wethouder en de amendementen/moties van GroenLinks en de PvdA blijkt dat de (on)wenselijkheid van bebouwing op de Zanderij Noord een essentieel onderwerp van besluitvorming wordt.